Regelement en veiligheid

Om van het festival een succes te maken, hebben we enkele regels die we moeten respecteren;

 • Personen vanaf 18 jaar, met ticket voor de betreffende proefsessie, hebben toegang tot het festival. Tonen van de legitimatie tot 21 jaar is verplicht. Bij twijfel over jouw leeftijd zal om legitimatie gevraagd worden.
 • Op de ticket is aangegeven voor welke proefsessie jouw ticket is. Een ticket is alleen geldig als de QRcode te contoleren is en bij scannen aangeeft nog niet te zijn gebruikt.
 • Jassen, tassen en toebehoren kunnen wij bij de entree gratis worden afgegeven. Je krijgt dan een nummertje die behoort bij de hanger van de jas. Raak je het nummer kwijt, dan moet je wachten totdat de laatste bezoekers hun jas hebben opgehaald. Dit doen wij om onrechtmatig toe-eigenen van jassen, tassen en toebehoren te voorkomen.
 • Het festival is georganiseerd om jou kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat je proeft en niet grote hoeveelheden tot je neemt.
 • De festivalorganisatie heeft het recht om jou de toegang tot het festival te ontzeggen en/of jou uit het gebouw te verwijderen, zonder enige vorm van restitutie, indien je naar het oordeel van de organisatie:
  – onder zodanige invloed van alcohol bent, dat je een gevaar voor jezelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt.
  – geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt.
  – andere aanwijzingen van daartoe bevoegd personeel niet strikt opvolgt.
 • Tijdens het festival zal de festivalorganisatie er alles aan doen om bezoekers, standhouders en goederen te beschermen.
 • De festivalorganisatie wijst iedere aansprakelijk echter uitdrukkelijk af:
  – ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin van het woord.
  – voor schade aan mens en goederen, in de ruimste zin van het woord, door wie of wat dan ook ontstaan.
  – voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie-exploitant van welke aard en omvang dan ook.
 • Onze munten zijn het betaalmiddel op het festival. Eén munt vertegenwoordigd een waarde van € 1,25.
  Munten zijn te koop bij de entree.
 • De locatie heeft maximaal 450 entreebewijzen beschikbaar per sessie.
 • Wij kunnen na de verkoop van het maximum aantal kaarten geen losse kaarten aan de deur verkopen. Voorkom teleurstelling en koop tijdig jouw tickets.